Welkom op 2Tax

2TAX is een webapplicatie waarin u uw vastgoed administratie kunt onderbrengen. U kunt in 2TAX vastgoedobjecten registreren, maar ook bijvoorbeeld gebouwen of terreinen definiëren. Het is mogelijk om vervolgens relaties te leggen. Op die manier kunnen verschillende vastgoedobjecten met elkaar geclusterd worden.

In de applicatie is rekening gehouden met de aanslagen lokale heffingen die u als organisatie ontvangt. In het kader van de Wet WOZ worden jaarlijks beschikkingen verzonden door alle gemeenten in Nederland. U zult het niet altijd eens zijn met de vastgestelde waarde en er worden ook nog wel eens fouten gemaakt in de objectafbakening. In 2TAX kunt u ook uw WOZ-administratie registreren. U kunt de aanslagen in de applicatie registreren, maar bijvoorbeeld ook via de applicatie een (pro-forma) bezwaarschrift genereren.

2TAX is een initiatief van Phydias. Op www.Phydias.nl kunt u terecht voor meer informatie over de 2TAX applicatie en kunt u daarnaast ook meer informatie vinden over onze andere diensten.